туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НБТ

Ръководството на НБТ участва в обсъждането на ЗИД на Закона за туризма

На 14 ноември 2019 г. се проведе заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм, на което беше представен и обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26 август 2019 г.

На заседанието предложеният ЗИД на Закона за туризма беше приет на първо гласуване.

Предложения за корекции и допълнения се очакват до 22 ноември 2019 г.

На това заседание от името на Националния борд по туризъм присъстваха д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор, и д-р Мартин Захариев, зам.-председател на УС на НБТ.