Ангелкова с БАХРА работна среща на Министерството на туризма и членове на БХРА
Източник и снимка: Министерство на туризма

Работна среща на Министерството на туризма и БХРА

Министерството на туризма проведе работна среща с членове на БХРА на 27 ноември 2018 г.

Очакваме да приключим 2018-а също с ръст на туристите и приходите, както бе в предходните години. Тази тенденция ни представя като устойчива дестинация, надграждаща постигнатото след създаването на самостоятелното Министерство на туризма. Аз и моят екип разчитаме основно на бизнеса в осъществяването на тези резултати. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на работна среща с ръководството и представители на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). В нея участваха председателите на Управителния съвет на организацията Атанас Димитров, Бранимир Миланов и Георги Щерев.

Министър Ангелкова припомни рекордните данни за сектора след създаването на самостоятелното Министерство на туризма. За периода от януари до септември 2018 г. посещенията на чужди туристи у нас са с 31% повече от същия интервал на 2015 г., а приходите са нараснали с 38%. През 2017-а визитите на чужденци са били около 8,9 млн. Надявам се и следващата година да запазим високите нива и да реализираме ръст от 5%, както сочат анализите, каза тя.

По отношение на рекламната политика, която туристическата администрация провежда, министърът акцентира, че тя ще продължи да се фокусира върху основните ни генериращи пазари, сред които Германия и Великобритания, и посочи, че за следващата година се очаква 15-19 на сто ръст на британските туристи. Имаме също много добри ръстове от Полша, Чехия, Израел и ще продължим активно да промотираме България на тези дестинации. Освен балканските и европейските пазари за нас много важни са и далечните и перспективните пазари, като обръщаме специално внимание на китайските туристи. За да бъде рекламата ни още по-ефективна, продължаваме съвместните проекти със световни медии, а кампаниите за насърчаване на вътрешния туризъм постигнаха ръст на туристите. Ще продължим и с присъствието си на основните борси, съобщи още министър Ангелкова.

Тя коментира промените в Закона за туризма, които ще насърчат процеса на устойчиво развитие на сектора, и се спря подробно на ползите от бъдещата Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), която ще заработи много скоро. С нея ще изсветлим сивия сектор в туризма и ще направим пребиваването на туристите по-сигурно, подчерта министърът. Основна задача е и постоянното повишаване качеството на туристическите услуги и намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. С 19 вида вече са намалени документите на хартиен носител, които трябва да подават предприемачите. Министерството насърчава активно използването на електронните услуги и освен с е-подпис ще въведе сред първите администрации у нас лицевата идентификация при ползване на поддържаните регистри. До тях ще има достъп всеки, който се е регистрирал чрез смартфона си. Това ще улесни и ускори работата и за двете страни.

Друг голям проблем, който можем да решим само заедно, е дефицитът на изпълнителски кадри в туризма, категорична бе министър Ангелкова. Тя припомни, че заедно с Министерството на труда и социалната политика бе подписано споразумение за партньорство, което ще подпомогнем квалификацията на работната сила – както за безработни, така и за работещи, включително и чрез дуалната система. Много бе постигнато и с промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилности, за да се наемат при облекчени условия работници от трети страни. С МТСП и Българо-германския център за професионално обучение ще се обучават кадри за туризма по пилотен проект в центровете му в Царево и Смолян, информира министър Ангелкова и допълни, че разчита на бизнеса своевременно да заявява конкретните си нужди от кадри.

Председателят на УС на БХРА Атанас Димитров благодари за активния диалог с министерството. Той подчерта, че са отчели проблема с кадрите, които трябва да бъдат стимулирани да работят в страната. Членовете на асоциацията приветстваха новите инициативи за квалификация и преквалификация на заетите в туризма и обещаха съдействие от работодателите.