среща НБТ Ангелкова среща на членове на УС на НБТ с министър Ангелкова
Снимка: НБТИзточник: НБТ; МТ

Работна среща на членове на УС на НБТ с министър Ангелкова

На 16 юли 2019 г. в Министерството на туризма се проведе работна среща на членове на Управителния съвет (УС) на Националния борд по туризъм с министъра на туризма Николина Ангелкова.

На дискусията бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с развитието на туристическия сезон 2019, както и негативната кампания в социалните медии от последния месец.

От страна на НБТ на срещата присъстваха:

  • Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ
  • Д-р Мартин Захариев, заместник-председател на УС на НБТ
  • Г-н Константин Бояджиев, Изпълнителен директор, и г-н Живко Иванов, директор „Управление на активи“ в „Галакси Инвестмънт Груп“ ООД
  • Г-н Радослав Котларов, изпълнителен директор, „ГБС-Турс“ ЕАД
  • Г-жа Елза Радкова, изпълнителен директор на „Дюни“ АД
  • Г-н Калоян Спасов, мениджър хотел Ястребец, „Хастингс“ ЕООД
  • Г-н Стоян Сталев, представляващ г-н Цоло Вутов, „Геотехмин“ ООД
  • Г-н Кънчо Стойчев, изпълнителен директор „Блексирама“ АД
  • Г-жа Антоанета Тодорова, „Балкан Холидейз Сървисис“ ЕООД
  • Г-н Пламен Хутов, регионален мениджър, „ВГ“ АД

Туризмът е хоризонтален сектор, чието устойчиво развитие е от съществено значение за националната икономика и редица други подотрасли, свързани с формирането и реализацията на туристическия продукт. От качеството на предлаганите услуги зависят не само ръстовете на посетители и приходи, но и притокът на повече инвестиции, разкриването на работни места и растежът в регионите, посочи министър Ангелкова.

Министърът и представители на крупните инвеститори в българския туризъм се обединиха около тезата, че е нужна пълна мобилизация по цялата система в туризма. Важно е държава и бранш заедно да допринасят за престижа на страната като дестинация пред международните си партньори, отчитайки сложността на тази мисия в условията на силна международна конкуренция в региона.

Представителите на големите курорти и хотелски вериги у нас, обединени в НБТ, изразиха подкрепа за готвения механизъм за стимулиране на организирания туризъм. Предприемачите потвърдиха становището си, че сега е моментът да се отделят повече средства за популяризиране на бранд България. Така дестинацията ще стане по-разпознаваема и търсена за четири сезона в предлагането на конкурентен продукт с много добро съотношение между цена и качество.

Министър Ангелкова обърна внимание, че един от фокусите сега трябва да е върху ранните записвания за 2020 г. Бяха обсъдени и предложения за разширяване крилата на активните сезони чрез атрактивни оферти за месеците май, юни и септември, като се ползва и положителният опит на други държави.