плаж Сарафово
Източник и снимка: МТ

Проверката на плаж Сарафово не установи нарушения

Във връзка с получен сигнал за наличие на багер на пясъка служителите на Министерството на туризма провериха причините за присъствие на тежка товарна техника и дали тези действия отговарят на нормативната уредба, разписана в ЗУЧК.

На 9 юни 2021 г. беше извършена проверка на плаж Сарафово. Служителите на Министерството на туризма са констатирали, че багер почиства водорасли. Това действие представлява изпълнение на договора за концесия, свързано с почистване на плажа. То не противоречи на разпоредбата на чл.17 б от ЗУЧК, която гласи, че на морския плаж могат да бъдат разполагани превозни средства само за изпълнение на задължителни дейности, каквито са тези за санитарно-хигиенно поддържане. Почистването от водорасли попада в тази хипотеза и не представлява нарушение. Концесионерът е проверен и дали изпълнява и другите си дейности. Установено е спазване на изискванията на закона и договора.