НБТ
Източник и снимка: НБТ

Проведе се разширено заседание на Националния борд по туризъм

На 29 Ноември 2023 г. се проведе разширено заседание на Националния борд по туризъм (НБТ) при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на НБТ
2. Актуални въпроси и предложения в контекста на предстоящия Национален съвет по туризъм (14.12.2023 г.)
3. Приоритети и инициативи в работата на НБТ през 2024 г.
4. Разни

По т.1 бяха представени кандидатурите на „Глобал Джобс“ ООД, представлявано от г-н Митко Щерев, и на „Хотек България“ ООД, представлявано от г-н Томислав Цолов. Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ, изложи пред присъстващите целта на срещата и даде възможност на г-н Томислав Цолов и на г-н Митко Щерев да представят своите компании, след което единодушно бе гласувано тяхното приемане за членове на НБТ.

По т. 2 бе обсъден въпросът с рекламата на дестинация България на чуждите пазари. Д-р Мартин Захариев, зам-председател на УС на НБТ, припомни, че благодарение на Алианс Българско Черноморие има организирани, осъществени, а и предстоящи роуд-шоа във Великобритания, Германия и Полша, на които заинтересовани хотелиери и туроператори могат да направят директен контакт с техни колеги от съответните страни.

Беше взето решение преди предстоящия Национален съвет по туризъм да бъде организирана работна среща с министъра на туризма, на която да бъдат представени предложенията на НБТ за развитието на сектора. НБТ има изготвен експертен документ, обхващащи детайлно всички аспекти, касаещи индустрията. Целта на срещата е също така да бъде постигнат консенсус с министъра на туризма, че само с обединените усилия на бизнеса и министерството могат да се предявят обосновани искания пред министъра на финансите за увеличение на бюджета.

По т. 3 по предложение на проф. Румен Драганов, член на КС на НБТ, бе обсъдена 8-а среща на НБТ през 2024 г. и какве панели да бъдат включени следните панели

Взе се решение да бъде изготвен документ от НБТ на базата на предложения от всички заинтересовани членове, който да бъде представен на предстоящия Националнен съвет по туризъм.

НБТ

НБТ

НБТ

НБТ

НБТ