вино
Снимка: МТИзточник: Община Болярово

Производители и местна власт дискутират развитието на винен туризъм и икономиката в община Болярово

Лозаро-винари и кметове, кметски наместници дискутираха днес в Болярово повишаването на атрактивността на общината чрез използване на културно-историческите дадености, заедно с опита в отглеждане на лозя и производство на вино.

Срещата, организирана от общинското ръководство, се проведе в рамките на проект „Присъстващо управление на европейските културно-исторически ценности на традиционните земеделски райони“ – winEU.rur. По този проект община Болярово е партньор на община Ведра (област Галисия, Испания), на община Кампанари (област Тоскана, Италия), на община Лузада (област Порто, Португалия), на община Лендава (област Прекмурие, Словения). Шестият партньор по проекта е МИГ „Загорие-Сутла“, което обхваща 11 общини в Хърватия и с което община Болярово беше партньор и по проекта „#EuSAVE- EU Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища“.

Проект „Присъстващо управление на европейските културно-исторически ценности на традиционните земеделски райони“ – winEU.rur започна на 1 декември 2022 г. и ще продължи до края на 2024 г. Той е финансиран по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на ЕС и община Болярово, като общата му стойност е 148 010 евро, като всяка община партньор ще получи по 21 145 евро.

По проекта са предвидени редица инициативи, като целта е да се информира местната общност, но и да се ангажира, както с проекта, така и с развитието на територията, разясни заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева. Планирано е и международни събития да се проведат на територията на всеки от партньорите, като в община Болярово ще е през месец февруари 2024 година.

Кметът на община Болярово Христо Христов припомни, че общинската администрация е съдействала за изграждането на над 2500 дка лозови масиви в село Стефан Караджово и в град Болярово. Именно виното, произведено от гроздето от масива в Болярово спечели златен медал от престижен винен форум във Франция, сподели представителят на „Вила Ямбол“.

По време на дискусията възникнаха идеи за разрастването на празника за Трифон Зарезан във фестивал, за възстановяването на старата традиция за празничен организиран гроздобер. Коментираха се проблеми на лозаро-винарството и начините им за разрешаване със съдействието на общинската администрация и местната общност.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за всяко тълкуване и ползване на данните в публикацията.