Източник и кадър: Bloomberg TV Bulgaria

Проф. Румен Драганов: България няма ефективен механизъм да отчита вътрешния туризъм

Българският туризъм е стабилен, но механизмите, по които се осъществява преброяването на туристите, са меко казано лоши. Стандартът, който 2019 г. зададе в българския туризъм, се поддържа и днес. Данъкът от 9% трябва да бъде запазен, но кметовете на общини не правят достатъчно. Това коментира Румен Драганов от Институт за анализи и оценки в туризма в ефира на Bloomberg TV Bulgaria на 15 септември.

Разликата е огромна между националната статистика за места за настаняване и реалния брой, заяви Драганов. Според него в началото на годината има ръст от чужденци, дошли в страната, последван от 9% спад за май, юни, юли в сравнение с 2019 г. Според националната статистика България има ръст от 4% спрямо 2019 г., считана за много силна година за българския туризъм. Според Драганов този ръст е 1%, от което той прави заключение, че имаме бум на културния туризъм в градска историческа среда, а отчитаме спад по Черноморието.

Според него сив сектор има във всички области на българското стопанство, но проблемът е, че кметовете на големите общини нямат представа за броя на туристите на териториите на техните общини.

Проблемът е в броенето на туристи и посетители в градовете. Българите не биват преброявани, когато пътуват в собствената си страна, заяви Драганов. Националната статистика показва крайно нисък брой легла за настаняване, а реалните числа са в пъти по-големи.

Драганов казва, че най-много са пътуванията от категория пътуващи до роднини, близки и приятели, които също не влизат в статистиката. Голям фактор са и така наречените транзитно преминали – това са хората, които минават през страната, но не пренощуват. Тук проблемът е, че те не биват отчитани, дори и да използват местни услуги и заведения в градовете, през които преминават.

Институтът за анализ и оценки в туризма смята, че ще се реализират 12 милиона пътувания от чужденци и 24 милиона на българи в страната.

„Туризмът става все по-стабилен и по-стабилен“, изтъква Драганов.

Данъкът от 9% за туризма и ресторантите показва, че държавата разбира от туризъм, смята Драганов. Тази допълнителна печалба ще бъде инвестирана за реклама на България. Така туроператори и хотелиери ще привлекат повече туристи, съответно повече приходи в техния сектор, допълни той.

Драганов критикува кметовете на общини, че не правят никакви усилия и инвестиции в привличането на туристи, но „раздават безразборно разрешителни за строеж“. Проблемът идва с намирането на работна ръка за тези обекти и запълването на построените места за туризъм, добавя гостът.