Ангелкова проверка хотел министър Ангелкова на проверка в хотел
Източник и снимка: Министерство на туризма

Продължават проверките на хотели за съответствие на категорията им

Продължават проверките на хотели за съответствие на категорията им. Министърството на туризма следи стриктно за спазване на критериите, защото така се гарантира качеството на туристическата услуга.

В последните дни са проверени хотели в Несебър и Слънчев бряг. Сред инспектираните обекти са хотелите Роял Палас в Несебър и Вела в Слънчев бряг. Инспекциите на място се извършват във връзка със започнала процедура по потвърждаване на дадената им категоризация. Целта на посещенията е да се установи дали отговарят на критериите за съответствие на категорията, която имат и за която са подали документи за прекатегоризация.

Хотел Роял Палас е категоризиран с 3 звезди и в момента са подадени документи за потвърждаването на същата категория. Хотел Вела има удостоверение за категория 4 звезди, като ръководството е започнало работа за потвърждаване на категоризацията в срок и според изискванията.

По време на проверките на място е проверявано за съответствие в три основни групи критерии – обзавеждане, обслужване и квалификация на наетия персонал, съобразени с това дали са на морски или планински курорт. И при двете места за настаняване бе констатирано, че съответстват на изискванията за категорията си. След инспекцията експертите на министерството съставят протоколи, а резултатите ще бъдат представени пред Експертна комисия за категоризация на туристически обекти към ведомството (ЕККТО). Издаването на удостоверение за категоризация се прави по решение на комисията, като документът се подписва от министъра на туризма.

Проверките на местата за настаняване продължават и планово, и при сигнали от туристи.

Експерти на министерството на туризма направиха регулярни проверки на още две места за настаняване в гр. Несебър. На място бяха инспектирани хотел Мелницата и хотел Мариета Палас. Те имат действащи удостоверения за категоризация съответно за 3 и 4 звезди. По време на инспекцията бяха констатирани нарушения, за които са съставени констативни протоколи. Те са свързани с дооборудването на спалните и санитарните помещения за инвалиди. В срок от 30 дни тези несъответствия трябва да бъдат отстранени, ако това не бъде спазено и установено при последващи проверки на управителите ще бъде съставен акт за административно нарушение.