НАП
Снимка: НАПИзточник: БТА

Приходите от организиран ловен туризъм у нас за 2022 година са малко над 6 млн. лева

По данни на държавните ловни и горски стопанства и ловните сдружения приходите от организирания ловен туризъм за миналата година са малко над 6 млн. лева. Това съобщи Стоян Тошев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), пред журналисти в Международен панаир-Пловдив при откриването на изложенията „Природа, лов, риболов“ и „Цветна пролет“. По думите му има осезаемо повишаване на дивечовите запаси с изключение на муфлона и дивата свиня, поради констатираните заболявания от Африканска чума и Син език.

В последните години имаме трофеи, които са привлекателни за чуждестранни ловци, посочи Тошев. През изминалата година се наблюдава запазване на броя български и чуждестранни ловци, ловували по линия на организирания ловен туризъм в страната. Общо са ловували 4337 ловци, от които 3257 българи и 1077 чужденци. Основна част от чуждестранните ловци, посетили страната за лов на едър дивеч, са от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания имат ловците предимно от Италия, Гърция, Испания и Франция.

Разходите, които са направени през миналата година за осъществяване на дейностите по стопанисване на дивеча от страна на държавните ловни и горски стопанства, възлизат на 8,2 млн. лева за зимно подхранване на дивеча – закупуване на фураж, улов и разселване на дивеч, засяване на дивечови ниви и строеж на биотехнически съоръжения – солища, хранилки.

Тошев коментира, че бракониерството е сред основните бичове в сектора и от агенцията са предприели масирани проверки съвместно с МВР. Няма как да определим финансово щетите, защото това, което се установява в повечето случаи е от неизвестни извършители, каза директорът на ИАГ. През миналата година на територията на цялата страна са проверени 144 682 ловци, 4318 ловни дружини и 5206 превозни средства. Установени са 128 нарушения и за тях са съставени актове за установяване на административни нарушения. В резултат на проверките са задържани четири моторни превозни средства, 18 законни оръжия, 9 звуковъзпроизвеждащи устройства, нерегистрирани ловни трофеи, дивечово месо, както и убит дивеч или разпознаваеми части от него.