туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Приходите от нощувки се увеличават с над 60% през ноември 2021 г.

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 569 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 46.7 хил., а на леглата – 93.7 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях – с 2.4%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 431.1 хил., или с 38.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като е регистрирано увеличение както при чуждите граждани – с 49.8%, така и при българските граждани – с 34.4%. Българските граждани са реализирали 312.3 хил. нощувки, а чуждите – 118.8 хиляди.

През ноември 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.2% от нощувките на чужди граждани и 30.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.4 и 33.1%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2021 г. е 15.6%, като се увеличава с 4.2 процентни пункта в сравнение с ноември 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 18.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 15.8%, и с 1 и 2 звезди – 12.4%.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61.2% в сравнение с ноември 2020 г. и достигат 25.8 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 61.6%, така и от български граждани – с 60.9%.