туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: агенция Фокус

Приеха на първо четене новия Закон за туризма

Парламентът прие на първо четене закона за туризма, внесен от Министерски съвет, на редовна сесия на 8 февруари 2018 г., съобщи агенция Фокус.

Новият законопроект е необходим, защото раздържавяването на обектите в туризма почти е завършило и се налага държавата да се оттегли частично от управлението на отрасъла, посочва в мотивите си вносителят.

Според правителството действащият в момента закон за туризма е доказал своята неактуалност, създава сериозни проблеми при прилагането си и не защитава потребителите. Новият закон предвижда либерализация на лицензионните режими.

Според проекта отпадат лицензите за туристическа агентска дейност за лицензираните туроператори. Лицензите за туристически дейности се издават от министъра на икономиката.

Създава се опростена и улеснена система за категоризиране на туристическите обекти, като се предвижда пряко участие на туристическите сдружения в категоризирането на обектите и лицензирането за извършване на туристически дейности.

Със закона се създава Междуведомствен съвет по туризъм като координиращ орган за изпълнение на държавната политика в туризма и Национален туристически информационен център за изпълнение на програмата за национална реклама.

Предвижда се и създаването на Национална инспекция по туризъм като държавна комисия към министъра на икономиката. Без да се въвежда регистрационен режим се създава и Единна система за туристическа информация, част от която е Националният туристически регистър.