NTB UNWTO logo

Представители на НБТ участваха в срещи с Комисията по енергетика и НАП

На 25 февруари 2020 г. представители на Националния борд по туризъм (НБТ) проведоха срещи в Народното събрание с представители на Комисията по енергетика и НАП.

На срещата с Комисията по енергетика се обсъждаха следните промени, предвиждани в Закона за енергетиката:

  1. В съответствие с международни ангажименти на България следва да се въведе либерализация на енергийния пазар;
  2. Председателят на Комисията по енергетика Валентин Николов подготвя да внесе промени в Закона за енергетиката през март, според които небитово потребление над 30 киловатчаса и битово потребление над 50 киловатчаса, ще получават електроенергия не от регулирания пазар, а по свободни цени от борсата;
  3. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 юли 2020 г., което би означавало подписването на нови договори.

Позицията, изразена от Националния борд по туризъм е, че подобни промени ще имат неблагоприятен ефект върху цените и респективно, върху стойността на туристическия продукт, предвид факта, че основните пакети за „Лято 2020“ са вече оферирани.

Предложението на НБТ е, че при положение че тези промени са задължителни за националното законодателство, те да бъдат предвидени да влязат в сила от 2021 г.

Относно срещата, проведена в НАП, бяха обсъдени следните технически въпроси:

  1. Възможността да се избира час на отчета, като да не бъде задължително това да е полунощ;
  2. „Началото“ на продажбата при резервациите;
  3. Със срок края на тази календарна седмица до НАП могат да се изпращат конкретни предложения за промени;
  4. Насрочи се нова среща за 04.03.2020 от 14:00;
  5. Бе взето решение да има микро-среща за обсъждане на Указанието на НАП, кога да се допуска предварително изпълнение на принудителното изпълнение. Трябва да се изпратят предложения за участници в микро-групата до края на тази седмица;
  6. Бе взето решение и да има обсъждане по промяна на ЗДДС във връзка с налагането на принудителна мярка „запечатване“ и нейното предварително изпълнение.