Красимир Гергов председателят на УС на НБТ Красимир Гергов
Източник и снимка: НБТ

Председателят на УС на НБТ Красимир Гергов бе избран за член на УС на БТПП

Днес, 4 юни 2019 г., в зала 6 на НДК в София се проведе Редовното Общо събрание на членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Като част от дневния ред на заседанието при избор на новите 87 членове на Управителния съвет на БТПП, председателят на УС на НБТ Красимир Гергов бе избран за член в УС на БТПП.

На заседанието присъства и д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ.

Дневният ред на заседанието на БТПП включваше също:

  • Отчет на Управителния съвет на БТПП за дейността и финансовите резултати на Палатата за периода 2014-2018 г.
  • Доклад на Контролния съвет на БТПП за периода 2014-2018 г.
  • Отчет за изпълнение на насоките за дейността на БТПП за периода 2014-2018 г.
  • Насоки за дейността на БТПП за периода 2019 – 2023 г.
  • Бюджет на БТПП за периода 2019-2023 г.
  • Избор на членове на Контролен съвет на БТПП.

НБТ е Пряк член на БТПП с решение на Изпълнителен съвет на БТПП, отразено в протокол No 134/6-2019 от 2 април 2019 г.