NTB UNWTO logo

Позиция на НБТ за предприемане на антикризисни мерки в подкрепа на българския туризъм

Сдружение Национален борд по туризъм изпрати своята позицията за необходимостта от антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия.

Писмото е депозирано на 7 април 2020 г., на вниманието на г-жа Екатерина Захариева, Заместник министър-председател по правосъдната реформа и Министър на външните работи, г-жа Николина Ангелкова, Министър на туризма, и на г-н Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Публикуваме пълния текст на писмото с изх. № 387 / 07.04.2020 г.:

На любезното внимание на:
Г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи на РБ

Г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на РБ

Г-н Росен Желязков, министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията на РБ

ОТНОСНО: Необходимостта от предприемане на антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия

Уважаема г-жо Вицепремиер,
Уважаема г-жо Министър,
Уважаеми г-н Министър,

Обръщам се към вас от името на Управителния и Контролния Съвет на Националния борд по туризъм във връзка с необходимостта от предприемане на антикризисни мерки в подкрепа на българската туристическа индустрия вследствие на извънредната ситуация, свързана с предотвратяване на разпространението на COVID-19.

Предложенията на НБТ са в следните два аспекта:

1. Стратегически промени – преразглеждане на визовия режим по отношение на Руската Федерация и Република Турция, които са ключови за България туристически пазари.

  • Отпадане на визите за руски граждани при определени условия, свързани с туристическите пътувания;
  • Специален визов режим за турски граждани, при определени условия, свързани с туристически пътувания; въвеждане на международната практика за поставяне на „on arrival“ туристическа виза на границата.

2. Антикризисни финансово-икономически предложения относно провеждането на предстоящия летен и зимен туристически сезони 2020-2021г.

  • Финансово подпомагане само на тези фирми, които ще възстановят реално програмите си към България;
  • Субсидия на база брой реализирани полети и брой организирани туристи, пристигащи с предплатени туристически пакети с минимум 7 дни престой и полет;
  • Целенасочен финансов ресурс за подкрепа на българските редовни и чартърни авиокомпании;
  • Намаляване на летищните такси в рамките на допустимото;
  • Зареждане на самолетите, изпълняващи чартърни полети по намалена (без акциз) цена;
  • Предвид поевтиняването на петрола и респективно на горивата – увеличаване на броя и поевтиняване на чартърните полети Русия-България.

Туристическият бранш многократно настоява за промяна на рестриктивния визов режим по отношение на туристи от тези две държави, както и за гореизложените финансови стимули, но до този момент по политически съображения от страна на българското правителство, не бяха предприети подобни стъпки. Както е видно изпитанията от пандимията COVID-19 вече наложиха в международен план преосмисляне на политически клишета.

Пример в тази посока е промяната на позицията на Европейската комисия за така наречената „държавна помощ“ – от абсолютно забранен инструмент за финансова подкрепа днес вече е налице точно обратното тълкуване, а именно – възможност за подкрепа на националните икономики.

Оставаме в готовност за работна среща в удобно за вас време и прилагаме списък с членовете на Управителния и Контролния съвет на Националния борд по туризъм.

С уважение,
Красимир Гергов, Председател на УС на НБТ
Проф. Стоян Денчев, Председател на КС на НБТ
Д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен Директор на НБТ
Д-р Мартин Захариев, Зам.-председател на УС на НБТ