Позиция на НБТ за необходимостта от проактивна международна комуникация и реклама за подготовка на летния туристически сезон 2021

Националният борд по туризъм допълни своята позиция за необходимост от още действия за стимулиране на резерзациите през туристическия сезон Лято 2021 на ключови пазари, с която НБТ се обърна с апел към Министъра на туризма г-жа Марияна Николова на 23 март 2021 г.

В новото писмо, входирано в Министерството на туризма на 31 март 2021 г., НБТ отново изразява необходимостта от проактивна международна комуникация и реклама за подготовка на летния туристически сезон 2021, включително изготвяне и публикуване на ваксинационен план за заетите в сектор Туризъм и изготвяне и публикуване на здравен протокол с ясни правила за предстоящия летен сезон, който стартира на 1 май 2021 г. на основните туристически пазари.

НБТ депозира още на 19 януари 2021 г. предложение в Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването, за осигуряването на зелен коридор за приоритетна ваксинация на заетите в секторите Туризъм и Транспорт (рецепционисти, камериерки, сервитьори, готвачи, екипажи на български авиокомпании и наземен летищен състав – Варна, Бургас и София), което би създало силно конкурентно предимство за България.

На проведената на 24 феврури 2021 г. среща с вицепремиер Николова и Министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов беше поет ангажимент за приоритетно ваксиниране на заетите в сектор Туризъм.

Непосредствено след гореспоменатата среща от Министерството на туризма получихме писмо с указание да предоставим в рамките на същия ден списък на желаещите да се включат в преференциалната ваксинационна програма, като от страна на НБТ е потвърдена готовността за ваксинация на 5200 колеги. Към момента не е получен обратно организационен план за начина, по който ще се процедира през месец април.

НБТ оценява като навременни обявените от Министерството на туризма единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите обекти за летен сезон 2021 г.

НБТ подчерата още веднъж да подчертаем необходимостта от международна комуникация и реклама на България. Нашите преки конкуренти като Гърция, Турция, Кипър, Хърватия, Испания и други имат забележително присъствие в световните медии и социални мрежи.

НБТ изразява пълна подкрепа към професионалните становища, които са депозирани в Министерството на туризма от г-н Франк Куанте, Изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД на 19.03.21 г. и от г-жа Красимира Стоянова, Изпълнителен директор на „Албена Тур“ ЕАД на 30.03.21 г.