министърът на туризма Николина Ангелкова министърът на туризма Николина Ангелкова
Източник и снимка: Министерство на туризма

Поздравителен адрес от министъра на туризма Николина Ангелкова за Световния ден на туризма

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Приемете моите сърдечни поздрави по повод Световния ден на туризма 27 септември!

Обръщам се към всички Вас, професионално ангажираните в нашия изключително важен сектор, и Ви пожелавам да съхраните енергията, усилията и целенасочените дейности, които полагате ежедневно за добрия имидж на България.

Тази година мотото на Световния ден на туризма е „Устойчив туризъм – начин за развитие“. По данни за 2016 г. на Световната организация по туризъм към ООН международните туристи са 1,2 млрд. души. Това е седма поредна година на устойчив растеж глобално в сектора.

Туризмът е сред най-динамично развиващите се отрасли и в българската икономика. За държавното управление той е приоритетен. По данни на Световния съвет по туризъм и пътувания през 2016 г. в отрасъла и свързаните с него икономически дейности у нас е формиран брутен вътрешен продукт на стойност над 11,6 млрд. лв., което е близо 13% от показателя за страната.

Световният ден на туризма е прекрасен повод да отдадем заслуженото признание на всички Вас, които с ежедневните си усилия правите българския туризъм толкова успешен. През 2016 г. в туризма и свързаните с него икономически дейности заетите са  363 хил. души, което е близо 12% от всички заети лица в България. Туризмът е не само съвкупност от приятни емоции, знания, опит, но и сфера на отговорна професионална изява за цели семейства, за които това е потомствена професия.

Горда съм, че благодарение на Вашата инициативност и целенасочена работа България се утвърждава на международния пазар като конкурентна и разпознаваема дестинация за четири сезона, предлагаща качествен туристически продукт. Чрез Вашите усилия, компетентност и енергия вървим в правилната посока. Ръстът в броя на чуждестранните туристи, избрали България през първите седем месеца на настоящата година, е над 7% спрямо същия период на миналата.

Благодаря още веднъж за приноса Ви за устойчивото развитие на сектора.

Желая на Вас и семействата Ви много здраве и вдъхновение за постигане на още по-високи професионални постижения!

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

министър на туризма