туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Почти 3% спад на посещенията на чуждестранни туристи в България през септември 2019 г.

През септември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1 286.4 хил., или с 2.9% по-малко в сравнение със септември 2018 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Намаление е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 3.1%, „други (вкл. гостувания и транзитни преминавания)“ – с 3.0%, и „служебна“ – с 1.6%. Транзитните преминавания през страната са 25.1% (323.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 61.2%, или с 5.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Германия – с 20.8%, Франция – с 11.7%, Гърция – с 5.1%, Австрия – с 4.8%, Румъния – с 3.4%, Чешката република – с 2.0%, и други.

Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 15.0%, Дания – с 8.9%, Унгария – с 8.1%, Нидерландия – с 8.0%, Полша – с 1.5%, Словакия – с 1.1%, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 1.7%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна – с 22.2%.

През септември 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 46.6%, следвани от посещенията с други цели – 39.1%, и със служебна цел – 14.3%.

Най-много посещения в България през септември 2019 г. са реализирали гражданите от: Турция – 157.6 хил., Румъния – 157.5 хил., Германия – 145.8 хил., Гърция – 92.1 хил., Полша – 72.5 хил., Обединеното кралство – 62.0 хил., Украйна – 60.7 хил., Сърбия – 58.6 хил., Република Северна Македония – 44.8 хил., Руската федерация – 41.6 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2019 г. са 653.6 хил., или с 3.2% над регистрираните през септември 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Република Северна Македония – с 16.2%, Румъния – със
7.2%, Сърбия – с 3.7%, Австрия – с 2.0%, Турция – с 1.9%, Гърция – с 1.4%, Германия – с 1.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Руската федерация – с 19.5%, Чешката република – с 10.9%, Унгария – със 7.5%, Португалия – с 4.0%, и други.

В сравнение със септември 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 5.8%, „други“ – с 1.9%, и „служебна“ – с 1.5%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 43.9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 35.8%, и със служебна цел – 20.3%.

През септември 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 158.3 хил., Турция – 155.6 хил., Сърбия – 49.1 хил., Румъния – 48.8 хил., Германия – 42.0 хил., Република Северна Македония – 38.8 хил., Австрия – 20.3 хил., Обединеното кралство – 17.4 хил., Франция – 16.4 хил., Италия – 16.0 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през септември 2019 г. може да разгледате ТУК