National Board of Tourism

Платформа на Националния борд по туризъм за устойчиво развитие на туризма

Националния борд по туризъм (НБТ), най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм, член на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), изготви платформа за стабилизиране, модернизиране и устойчиво развитие на туризма в следващото управление, която представя на основните политически формации.

Националният борд по туризъм счита, че единственият път за излизане от пандемията от КОВИД-19, постигане на икономически растеж и адекватна международна комуникация е ваксинация. Висок процент на ваксинация може да се достигне с въвеждане на Зелен сертификат за всички български граждани и съответно, за всички публични дейности и услуги.

Стабилизирането, модернизирането и устойчивото развитие на туризма в България следва да бъдат осъществени чрез следните политики:

  1. Зелени политики – трансформация на българския туристически продукт на базата на чиста природа, чиста вода, чиста храна, чиста енергия, което предполага създаването на цялостно нова концепция.
  2. Дигитални политики – трансформация на модела на комуникация и повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт чрез изработване на адекватни платформи, което предполага създаването на цялостно нова концепция.
  3. Инвестиционни политики – финансиране на ключови икономически проекти, свързани с туристическия сектор от европейските средства, заложени в Плана за възстановяване и развитие, както и в следващия програмен период 2021-2027 г.
  4. Институционални политики – реформа в модела на управление в сектор Туризъм, която включва: разширяване на функциите и правомощията на Министерството на туризма за ефективно управление на публичната държавна собственост (природни забележителности, археологически находки, културно-историческо наследство и т.н.), увеличаване на бюджета и укрепване на административния капацитет.

Националният борд по туризъм разполага с необходимата професионална експертиза и кадрови капацитет за участие в разработването и имплементирането на гореизложените тези.

Exit mobile version