National Board of Tourism

Пътуванията на чужденци в България са с 35,4 на сто повече през октомври, а на българи в чужбина – с 5,4 на сто

туристическо лого на България

През октомври 2021 г. посещенията на чужденци в България са 567.6 хил. , или с 35.4% повече в сравнение с октомври 2020 година, като транзитните преминавания са 53.3% (302.4 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.7%, или 242.7 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 31.8%, Гърция – 21.6% и Германия – 15.6%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 270.8 хил., или 47.7% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 146.2 хил., или 54.0% от посещенията от тази група.

През октомври 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 63.7%, с цел почивка и екскурзия – 22.8%, и със служебна цел – 13.5%.

През октомври 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 519.7 хил., или с 5.4% над регистрираните през октомври 2020 година.

Exit mobile version