туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: Национален статистически институт

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2017

През май 2017 г. посещенията на чужденци в България са 866.3 хил., или със 7.2% повече в сравнение с май 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 22.4%, с цел почивка и екскурзия – с 5.3%, и с други цели – с 3.9%.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 63.8%, или с 9.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Франция – с 38.3%, Полша – с 20.8%, Италия – с 14.5%, Германия – с 10.2%, Румъния – с 9.8%, Обединеното кралство – с 5.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Словакия – с 24.3%, Унгария – с 5.9%, Гърция – с 0.3%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 2.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия – с 11.3%.

През май 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 46.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 36.8%, и със служебна цел – 17.2%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 96.8% от всички посещения на граждани от Израел. Служебните пътувания са 49.6% от всички посещения на граждани от Полша, а с други цели са 77.1% от посещенията на граждани от Румъния.

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2017 г. са 653.3 хил., или с 15.7% над регистрираните през май 2016 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 38.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 36.0%, и пътуванията със служебна цел – 25.8%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 38.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 36.0%, и пътуванията със служебна цел – 25.8%. В сравнение с май 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 30.3%, със служебна цел – с 23.1%, и с други цели – с 0.9%.

През май 2017 г. с други цели са били 70.0% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Руската федерация са 53.5%, а тези към Франция и Гърция с цел почивка и екскурзия са съответно 58.3 и 49.5% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.