Мартин Захариев

Отворено писмо от Националния Борд по Туризъм

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ
НОМИНИРАН ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО
от
Национален Борд по Туризъм (НБТ)
Българска Туристическа Камара (БТК)
Българска асоциация за туризъм (БАТ)
Сдружението на Заведенията в България (СЗБ)
Българската Асоциация на Заведенията (БАЗ)
Браншова асоциация на ресторантьорите – София
Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Благоевград
Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Сливен
Сдружение по туризъм – Кюстендил
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Кърджали
Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Ямбол
Сдружение хотелиери и ресторантьори – Пловдив
Сдружение хотелиери и ресторантьори – Силистра

Без повече политически назначения в туризма! Обединеният бранш с предложение за приоритети и кандидатура за министър на туризма

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

От март 2020 г. до сега българският туризъм бе изправен пред някои от най-големите кризи в своята история! Първо огромна част от бранша беше затворен заради пандемията COVID-19. Последваха трудни дни, седмици, месеци и години, в които се борихме не само за своето възстановяване, но изобщо за оцеляването на бранша. Изправени сме и пред нови предизвикателства – войната в Украйна, чутовната инфлация, несигурната среда в България, некомпетентното управление на сектора през последните години..

Но днес ние сме по-обединени от всякога. И въпреки че последствията от множеството кризи, през които преминаваме далеч не са заличени, ние вярваме, че ще излезем от тях по-силни и конкурентноспособни.

Убедени сме, че е дошъл моментът, туризмът да стане национален приоритет не само на думи, но и на дела! И именно затова, когато предстои да се състави служебно правителство, едни от най-големите туристически организации в България излизаме отново с конкретни предложения за приоритети и номинация за министър на туризма.

След всичко случило се през последните години вече сме твърдо на мнение, че повече политически назначения в туризма не бива да има! Начело на министерството трябва да застане доказан експерт, на когото браншът има доверие и който притежава качествата да го поведе в правилна посока, да осъществи дългоочакваните реформи и да го позиционира в по-благоприятна позиция спрямо основните ни конкуренти.

Долуподписаните неправителствени организации, всичките легитимно вписани в регистъра на туристическите сдружения към ресорното министерство, подкрепяме за министър на туризма д-р Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм, към настоящия момент!

Д-р Захариев винаги е имал своя гражданска и експертна позиции, които е отстоявал от момента, в който през 2014 г. беше създадено Министерството на туризма. Той притежава необходимия административен и управленски опит, за да ги приложи в качеството си и като министър на туризма.

Д-р Мартин Захариев е завършил право в Софийския университет, специализирал е медиен мениджмънт в САЩ и Англия, защитил е дисертация „Дигитализация на бизнеса в туризма“. През последните 30 години се занимава с частен бизнес в областта на медиите, телекомуникациите, маркетинга, високите технологии и туризма. Бил е депутат в 42-то Народно събрание като гражданска квота.

Той получава кредит на доверие от нас и вярваме че ще оправдае очакванията ни.

Нашите организации се обединиха и около 10 основни приоритета, които д-р Мартин Захариев и екипът му трябва да реализират в рамките на пълния срок на мандата.
Подчертаваме, че ние няма да бъдем безкритични, но ще сме конструктивен коректив на всичко, което се случва в българския туризъм.

ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ПРИОРИТЕТИ СА:

1. ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА СЕКТОР ТУРИЗЪМ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И СЪОТВЕТНОТО МУ ДОСТОЙНО ФИНАНСИРАНЕ В БЮДЖЕТ 2025 г.

2. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗЦЯЛО НОВА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – СПЕШНА АКТУАЛИЗАЦИЯ!

3. КОНСОЛИДАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СДРУЖЕНИЯ В СЕКТОРА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА КАМАРА И НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

4. ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СЕКТОРА. ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИТЕ И РЕГИСТРИТЕ В СЕКТОР ТУРИЗЪМ.

5. НОВ ПОДХОД КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ МАРКЕТИНГ НА DESTINATION BULGARIA КАТО ЧАСТ ОТ НОВАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „БРАНД БЪЛГАРИЯ“.

6. ПОСТОЯННО ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И РАБОТНА СИЛА ЧРЕЗ ФОРМИТЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПЛАТЕНИТЕ СТАЖОВЕ.

7. СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ, КОЙТО Е ГАРАНТ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ.

8. УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ВИЗИ, СЪОБРАЗЕНО С ЕДИННАТА ВИЗОВА ПОЛИТИКА НА ЕС.

9. ФОКУС КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ КУРОРТИ, КОИТО СА ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ. ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗВИВАНИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ЦЕЛОГОДИШНА ДЕСТИНАЦИЯ, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЦЕЛИЯТ ИМ ПОТЕНЦИАЛ. ИЗГОТВЯНЕ НА АДАПТИРАНА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНА РАМКА, КОЯТО ДА РЕГЛАМЕНТИРА СТАТУТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ КУРОРТИ

10. АКТИВНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

С уважение:

Национален Борд по Туризъм (НБТ)
Българска Туристическа Камара (БТК)
Българска асоциация за туризъм (БАТ)
Сдружението на Заведенията в България (СЗБ)
Българската Асоциация на Заведенията (БАЗ)
Браншова асоциация на ресторантьорите – София
Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Благоевград
Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Сливен
Сдружение по туризъм – Кюстендил
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Кърджали
Съюз на хотелиерите и ресторантьорите – Ямбол
Сдружение хотелиери и ресторантьори – Пловдив
Сдружение хотелиери и ресторантьори – Силистра

31.03.2024г.