откриване на международното изложение Културен туризъм

Откриха международното изложение „Културен туризъм” във Велико Търново

Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново е уникален форум, защото е изключително полезна платформа за устойчиво развитие на този вид специализирани услуги, които са в центъра на вниманието на Министерството на туризма. Това обяви министърът на туризма Стела Балтова при откриването на 14-ото издание на борсата, която продължава до 8 април в изложбените зали „Рафаел Михайлов“. В церемонията участваха областният управител на В. Търново инж. Николай Йоцов, заместник-кметът на община В. Търново Георги Камарашев и др. Експозицията се провежда с подкрепата на Министерството на туризма и е съвместен проект на община Велико Търново, Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов“, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА).

Министър Балтова подчерта, че културният туризъм остава сред водещите приоритети в рекламната стратегия на България. Световните тенденции показват, че интересът към пътуванията с цел опознаване на своята или чуждата култура и история нараства. TripBarometer например откроява шест тенденции за 2016 г., като една от тях е, че изборът на дестинации ще се определя от наличието на културни забележителности и специални оферти. По света 47% от пътуващите казват, че са посетили дадена дестинация заради културата и хората там. Според информация на Евробарометър за 2016 г. 26% от анкетираните сочат културата като един от основните си мотиви за пътуване, а за България този показател е 10%.

Изложението във В. Търново е не само първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация, каза Стела Балтова. Това е също територия на сътрудничество между държавните и неправителствените организации, общините и музеите, научните среди и бизнеса, които представят атрактивно своята дейност и добри практики и събития и печелят нови приятели на региона и България, акцентира тя. Изложението е организирано за първи път през 2004 г. и за 14 години на него се са се представяли близо 50 държави, като доста от тях са черпили от българския опит в популяризирането на културния туризъм. Всяко издание е привличало средно по около 30 хил. посетители с различни възрасти и професии. Сред участниците всяка година са били по 30 български общини, които се представят тематично като културни и фестивални средища.

Тази година участват около 70 български и чуждестранни изложители, които демонстрират познати или малко известни дестинации, туристически забележителности, нови продукти и атракции. Сред тях са голям брой български общини, музеи, неправителствени организации, туроператори, турагенти, както и представителите на посолствата на Азербайджан, Бразилия, Виетнам, Държавата Палестина, ЮАР, на градовете партньори на Велико Търново – Прага, Бурса, Охрид, Серес, Хаен.

Велико Търново и България имат достатъчно основания да са домакини на такова мащабно събитие, каза още министър Балтова. Страната ни е на трето място в Европа след Италия и Гърция по брой археологически ценности. Над 40 000 са регистрираните недвижими обекти от различни епохи. В списъците на ЮНЕСКО на материалното и нематериално световно наследство са включени 14 български забележителности, които привличат туристи.

Чудесни са и резултатите на В. Търново в тази посока. През 2016 г. общият брой пренощували българи и чужденци в категоризирани места за настаняване с поне 10 легла в областта е повече от 195 хил., като ръстът спрямо 2015 г. е над 7%. Най-посещаваният туристически обект е Архитектурно-музейният резерват „Царевец“, разгледан от близо 230 хил. туристи. Сред любимите места за тях в региона са също мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“, средновековните църкви „Св. 40 мъченици“, „Св. Димитър“, „Св. Георги“, „Св. Петър и Павел“, храмовете и къщите на Арбанаси, музеят „Възраждане и Учредително събрание“, музеят „Затвор“ и др.

Министърът на туризма изтъкна, че материалното и нематериалното културно богатство могат да бъдат двигател за просперитета на България, тъй като стимулират местната и националната икономика. Усилията на министерството са фокусирани върху диверсифицирания туристически продукт и позиционирането на страната като търсена и конкурентна целогодишна дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност. В рамките на изложението се провежда научната конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“, която ще разкрие различните иновации в тази дейност. Експерти от шест държави ще представят успешни практики за културен туризъм в селските райони по международната инициатива EUROPETOUR, в която участват организации от България, Германия, Италия, Австрия, Румъния, Испания, Полша и Белгия. Информационният център „Европа директно“–Велико Търново ще запознае представители на местните, регионални и централни власти с плана за инвестиции за Европа като механизъм за постигане на икономическия растеж. Богата е и съпътстващата програма на форума, която включва събития от различни жанрове и изкуства.