Епиграфския център във Видин експозиция в Епиграфски център във Видин
Източник и снимка: Община Видин

Откриха Епиграфския център във Видин

Археологическият музей е първият по рода си във и неговото изграждане става възможно чрез проект в рамките на Програма „Наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

При откриването на Епиграфския център на 25 октомври 2017 г. кметът на Видин Огнян Ценков обясни, че е извършена консервация и реставрация на сградата, където се помещава (паметник на културата, бивш турски склад) и получената помощ е безвъзмездна.

“С изпълнението на този проект ние преследвахме още една цел – увеличаване потенциала на Община Видин за туристическите възможности, които предлагаме, защото туризмът е един много сериозен сегмент в икономиката и това е заложено в нашата програма за управление в мандат 2015-2019 г.“, каза Ценков и честити новата придобивка.

Директорът на Регионалния исторически музей Фионера Филипова запозна присъстващите с показаните в музея общо 38 движими културни ценности, които датират от различни исторически периоди и са хронологически подредени. Голяма част от надгробните паметници идват от Рациария. Някои от експонатите тежат около 3 тона.

Директорът на музея благодари на Община Видин за съдействието и усилията този проект да се реализира успешно. Тя допълни, че в концепцията е предвидено увеличение на туристическия поток с 25 процента.

Общата цел на проекта е да се възстанови, запази и популяризира културното наследство в Община Видин, като се осигури достъп до него за широката общественост. В Епиграфския център ще могат да се организират научни конференции и културни събития. Друга важна полза е, че съществуващият фонд от епиграфското наследство се дигитализира като ново съдържание в интернет, което ще се поддържа и ще се обновява непрекъснато.