Снимка: Витоша ски“Източник: БТА

От „Витоша ски“ представиха концепция за развитието на Витоша – „Визия Витоша 365“

От „Витоша ски“ представиха концепция за развитието на Витоша – „Визия Витоша 365“. В документа, публикуван на интернет страницата на фирмата, е записано, че в следващите между 2 и 6 години в развитието на планината ще бъдат вложени повече от 100 млн. евро.

Сред стратегически цели са на първо място превръщането на Витоша в „гореща точка“ за зимен туризъм, следват усилия в посока летен туризъм и като краен резултат курортът би трябвало да се превърне в еталон за приобщаващ и устойчив туризъм.

Първата фаза включва цялостно обновяване и инсталиране на инфраструктура за правене на сняг, като се споменават Симеоновският лифт, седалкови лифтове, влекове, рекултивация на ски писти, използване на ВЕИ енергия, нови паркинги, обслужваща инфраструктура за снегоутъпкващи машини и други.

Втората фаза предвижда по-нататъшно разширяване на писти и ресторанти, като са включени Драгалевският и Княжевският лифт, влекове, кулинарна инфраструктура и ако е нужно – допълнителна довеждаща инфраструктура.

В третата фаза е записано развитието на авангарден целогодишен курорт, в който са включени кабинков лифт – Княжево – Копитото – Ветровала, велосипедни пътеки и хайкинг маршрути.

За да се осъществят тези планове, от „Витоша ски“ предвиждат извършването на концептуално проучване, очакват адаптация на нормативната рамка, промени в плана за управление на Витоша, представяне на технически проект и получаване на разрешение за проект, ОВОС, създаване на подробен устройствен план и изпълнение на предварително заложените фази в проекта.

Сред факторите, които биха попречили или забавили проекта, от „Витоша ски“ изтъкват липсващото доверие в курорта, проблеми в текстове в Закона за горите, изтекъл през 2015 година план за управление, липса на зониране и устройствено планиране от страна на Столична община, както и липса на стратегическа визия за бъдещото развитие на Витоша.

По-рано на 23 май Столичният общински съвет се събра на извънредно заседание по повод изясняване на обстоятелствата в периода 2007-2024 г., довели до постоянното спиране на работата на всички въжени съоръжения, осигуряващи достъпа от София до Природен парк „Витоша“, се посочва в сайта на Столичната община.

Председателят на комисията по транспорт Иван Таков обяви, че комисията ще се събере на извънредно заседание, тъй като има отношение към лифтовите съоръжения. На заседанието ще бъдат поканени всички заинтересовани лица, включително и собственикът „Витоша ски“, както и представители на ски училищата, които да си кажат мнението.