Източник и снимка: МС

Одобрени са резултатите от българското участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участие в неформална видеоконференция на министрите на туризма на ЕС, проведена в периода 16-17 ноември 2021 г. в рамките на Словенското председателство на Съвета на ЕС.

Основната тема на дискусия касаеше преглед на работната версия на документа „Път на прехода в туризма“ към по-устойчива, безопасна и зелена екосистема на туризма.

Във видеоконференцията участие взеха и г-н Тиери Бретон, комисар на ЕС за вътрешен пазар, както и генералният секретар на Световната организация по туризъм на ООН г-н Зураб Пололикашвили.

Господин Бретон изтъкна факта, че възстановяването на туризма като индустрия е в пряка корелация с процеса на превенция и предпазване от заразата от Covid-19.

Генералният секретар на СОТ г-н Пололикашвили изтъкна важността на функционирането на туризма в нова, подобрена екосистема. Той посочи, че е от съществено значение да се актуализират стратегическите документи в сектора, за да бъде успешно осъществен преходът на индустрията.

Министрите разгледаха важни аспекти в туризма като предоставяне на възможности за безопасно пътуване, интеграция на кадрите в отрасъла и тяхното обучение в посока придобиване на дигитални умения. Те препоръчаха да се предприемат по-решителни мерки в сферата на зеления преход на туристическата индустрия. Подкрепата на малките и средните предприятия в сектора също беше тема на дискусия по време на видеоконференцията.

България изрази позиция, че секторът на туризма е в процес на много сериозна трансформация, породена от навлизането на дигиталните технологии, изкуствения интелект, както и други процеси, които са актуални в условията на пандемията от Covid 19. Разработеният документ „Път на прехода в туризма“ отразява правилната посока за разработването на дългосрочна Европейска туристическа програма с хоризонт 2030 – 2050 г., която е в унисон е амбициите за зелен и дигитален преход.

Участващите в събитието министри и служители на ресорните туристически администрации на държавите-членки не изразиха дефинитивно становище по отношение на проектната версия на документа „Път на прехода в туризма“.