National Board of Tourism

ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 246 / 5 АВГУСТ 2022

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 30 юли – 5 август 2022 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на отминаващата пандемия от COVID-19 и военната обстановка в Украйна: БРОЙ 246 / 5 АВГУСТ 2022 г.

Exit mobile version