National Board of Tourism

ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 217 / 14 ЯНУАРИ 2022

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 8 – 14 януари 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 217 / 14 януари 2022 г.

Exit mobile version