National Board of Tourism

ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 211 / 19 НОЕМВРИ 2021

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 13 – 19 ноември 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на продължаващата пандемия от COVID-19: брой 211 / 19 ноември 2021 г.

Exit mobile version