National Board of Tourism

ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 186 / 30 април 2021

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 24 – 30 април 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 186 / 30 април 2021 г.

Exit mobile version