National Board of Tourism

ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 177 / 26 февруари 2021

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 20 – 26 февруари, 2021 г., който обединява информация за дейността на дружеството, както и избрани полезни национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм в условията на пандемията от COVID-19: брой 177 / 26 февруари 2021 г.

Exit mobile version