лого НБТ
Източник: НБТ

Общо събрание на УС на Сдружение Национален борд по туризъм на 29 януари 2018 г.

Управителният съвет (УС) на Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) проведе извънредно Общо събрание на 29 януари 2018 г.

На събранието бяха направени промени в състава на УС и Контролния съвет (КС) на НБТ, както и промени в устава на НТБ, сред които и за приемане на асоциирани членове.

Членовете на УС обсъдиха и приема годишна програма на дейността на НБТ за 2018 г., в т.ч. провеждането на 5-ти Конгрес през първата половина на 2018-та.

На събранието беше избрана г-жа Поли Карастоянова за изпълнителен директор на сдружението, а г-н Мартин Захариев – за заместник-председател на Сдружението.

УС гласува и за представяне на кандидатурата на НБТ за пълноправен член в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

На събранието бяха обсъдени предложения за конкретни законодателни текстове по ЗИДЗТ № 702-01-52, внесен от Министерски съвет на 30 ноември 2017 г., както и за представяне на отделен ЗИДЗТ за учредяване на Конфедерация на българската туристическа индустрия.