лого НБТ
Източник и снимка: НБТ

Общо събрание на УС на Сдружение Национален борд по туризъм на 10 ноември 2017 г.

Управителният съвет (УС) на Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ) проведе редовно Общо събрание на 10 ноември 2017 г.

На събранието изпълнителният директор Мартин Захариев направи отчет на дейността на НБТ през 2016 г. като направи анализ на пазарната ситуация, посочи влиянието на НБТ в публичното пространство, работата с институциите и политическите партии в страната, средните организации в сектора, международната дейност на сдружението и обяви в заключение, че НБТ е „най-влиятелната организация в сектор Туризъм в България“.

На събранието г-н Захариев представи финансов отчет на сдружението и предложи за гласуване проектобюджет за 2018 г., който беше приет единодушно от присъстващите и представляваните лица.

Членовете на УС на НТБ приеха единодушно подписването на Меморандум относно необходими стъпки за трайното и устойчиво обединение на туристическия бранш в Република България с шест други неправителствени организации в сектора – Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, Асоциацията на екскурзоводите в България, Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия, Българската асоциация на туристическите агенции, Българска ресторантьорска и хотелиерска асоциация и Български съюз по балнеология и СПА туризъм. УС на НТБ определи за представители на сдружението в работната група на подписалите меморандума доц. Румен Драганов, председател на Контролния съвет (КС) на НБТ, и Поли Карастоянова, зам.-председател на УС.

Членовете на УС обсъждиха също въпроса за обединение на туристическия бранш в България, по който доц. Драганов представи подробно идея за създаване на конфедерация на българските организации в туристическия бранш.

На събранието адв. Янита Тончева, член на КС на НБТ, припомни за учредения през 2013 г. Арбитражен съд на туристическата индустрия при Сдружение Национален борд по туризъм.