лого НБТ

Общо събрание на Сдружение Национален борд по туризъм на 10 ноември 2017

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Национален борд по туризъм“ (НБТ) ще проведе Общо събрание на сдружението в хотел „Кристъл Палас“, конферентна зала „Шипка“, на 10 ноември 2017 г., петък, от 11 ч.

В дневния ред на Общото събрание на НБТ са включени следните точки:

  1. Приемане на отчет за дейността на НБТ през 2017 г.
  2. Приемане на бюджет на НБТ  за финансовата 2018 г.
  3. Обсъждане на въпроса за обединение на туристическия бранш в България.
  4. Разни.