Сливен Открий Сливен
Източник и снимка: Община Сливен

Община Сливен с план за привличане на повече туристи

Община Сливен проведе обществено обсъждане на концепция за развитие на туризма в региона на 28 май 2019 г. Концепцията е свързана с реализацията на проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”.

Презентацията предизвика голям интерес. На срещата присъстваха голяма част от свързаните с бранша в региона.

„Събрали сме се да представим една идея за развитие на туристическата инфраструктура, която Община Сливен би могла да реализира с помощта на ОП „Региони в растеж“ и със собствено финансиране. Тази програма изисква да имаме съфинансиране, да участваме със собствени или заемни средства“, каза на срещата кметът Стефан Радев.

Той открои едно от инвестиционните намерения, свързани с проекта – ремонтът на въжената линия Сливен – Карандила (Лифта).

„Ремонтът е много важен, за да можем да я съхраним, да я направим по-комфортна и да запазим това важно трасе за туристите от Сливен до Карандила. Освен емоционален за жителите, този вид транспорт е важен и от екологична гледна точка, и от атракция. Той е и много достъпен“, допълни Радев.

Самият проект беше представен от заместник-кмета по икономическо развитие Стоян Марков.

„Това, което искаме ние да направим, е значимите обекти от национално значение в Сливен да бъдат реновирани, да бъде оправен достъпа до тях, да бъдат поставени обозначителни табели и изградени паркоместа. ОП „Региони в растеж“, по която ще кандидатстваме, изисква освен да включим задължително обекти от национално или световно значение, намиращи се на територията на Сливен, изисква да използваме и като съфинансиране средства от Фонда на фондовете”.

От консултантската фирма, помогнала за разработването на концепцията, обясниха обаче, че средствата от Фонда на фондовете ще бъдат използвани само за съфинансиране на дейности, за които не могат да се използват безвъзмездни финансови средства от оперативната програма. Именно с такива средствата ще се ремонтира лифта като обществен транспорт и връзка между националните обекти в град Сливен и Карандила.

Концепцията предвижда Община Сливен да се превърне в успешна туристическа дестинация, съхраняваща българската история, култура и природа, предлагаща на своите гости разнообразни възможности за обогатяване на познанията, спорт и почивка.

Основната цел е разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен със значителен туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.

Според проекта до крайната цел ще се стигне чрез подкрепа за обекти с туристически потенциал – възстановяване/реставрация на обекти; подобряване на условията за обслужване на Пътническа въжена линия „Сливен-Карандила; вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства; възстановяване на автентичния облик на улични и тротоарни настилки пред исторически обекти; закупуване на оборудване и обзавеждане за обектите; дигитализация на артефакти; създаване на дигитална карта и интерактивен модел с всички забележителности на Сливен. Основните национални обекти залегнали в концепцията са къщите музеи на „Хаджи Димитър“, „Добри Чинтулов“ и „Сливенски бит“, Държавна сукнена фабрика/Затвора(Първата текстилна фабрика на Добри Желязков), Тракийската гробница в с. Калояново и историческото място „Кушбунар“ на Карандила.

Също така се предвижда провеждане на успешна маркетинг и комуникационна кампания на интегрирания туристически продукт на Община Сливен – създаване на туристически-културен център в сградата на Общината, анализ на сайта infotourism.sliven.bg и неговия Фейсбук профил; подобряване на представянето на туризма в традиционните и онлайн медиите/порталите чрез анализи и обновяване на съдържанието; реклама и промоция; контакти с медиите, организиране на публикации; контакти с туроператорски компании от страната и чужбина; участие на общината в туристически изложения.

За целите на маркетинг и комуникационната кампания се предлага рекламен слоган: „Сливен – изживей историята, почувствай природата“. Той ще бъде представен чрез новите туристически пакети: „По пътя на траките, Възраждането и нова България“, „Вяра, култура и традиции в Сливен“, „Богатствата на Сливенския край“, „Романтика и вино“, „Богатството на Синята планина“, „Скорост и природа в Сливен“, „Пътека към природата“, „Бит и култура в Сливенско“, „Здраве и отдих в Сливен“, „За бизнеса“ и „Лов и риболов в Сливен“.

Предложения и коментари се приемат на ел. поща: zamkmet_ir@sliven.bg или в деловодството на Община Сливен до 31 май 2019 г.