Източник и снимка: Община Казанлък

Община Казанлък ще управлява могилите Шушманец, Хелвеция и Грифони за още 10 години

Министерският съвет удоволетвори искането на Община Казанлък за предоставяне безвъзмездно за управление три от могилните светилища за още 10 години.

Предмет на решението е имот, намиращ се в гр. Шипка, община Казанлък, представляващ застроен поземлен имот с площ 46 641 кв. м. заедно с находящите се в него недвижими културни ценности – тракийските могилни светилища ,,Шушманец“, ,,Хелвеция“ и „Грифоните“, и построената сграда с площ 100 кв. м.

Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей-Казанлък.

И трите светилища– „Шушманец“, „Грифоните“ и „Хелвеция“ са част от Казанлъшката долина, съхраняваща артефакти от тракийската цивилизация, наречена от археолога Георги Китов „Долината на тракийските царе“.

„През изминалия десетгодишен период на безвъзмездно управление Община Казанлък е демонстрирала и доказала експертизата си при ефективния маркетинг на културно-историческите обекти и особено внимателно отношение с цел тяхното опазване и съхраняване“- това е изложено в мотивите на Община Казанлък в искането до Министерския съвет за удължаването на срока за управление на тракийските могилни светилища.

През 2005 г. Общината започна да изпълнява Програма за социализация на тракийските гробници и консервация на археологическите находки, чиято крайна цел е пълноценно представяне на цивилизацията на древните траки.