Берковица Берковица
Източник: община Берковица

Община Берковица с одобрен проект Пътешествие: „Съвместни ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Община Берковица вече има одобрен проект Пътешествие: „Съвместни ресурси и инициативи, посветени на околната среда“ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Romania – Bulgaria 2014-2020.

Водещ бенефициент по проекта е кметство Банеаса, окръг Констанца, Румъния, а партньори са Община Агигея, окръг Констанца, Румъния, Община Шабла, област Добрич, България и Община Берковица, област Монтана, България.

Общата стойност на проекта възлиза на 496 187,44 евро, от които 102 333,96 евро за Община Берковица.

Целта на проекта е да се идентифицира, оценява и насърчава местния туристически потенциал на всеки от партньорите по проекта, да се установи мрежа за трансгранично туристическо сътрудничество между съществуващите туристически информационни центрове, да се обучават административни структури на всеки от участващите партньори и местните представители на бизнеса, свързани с туризма (например: хотели, ресторанти, туристически агенции, местни водачи), което ще доведе до подобряване на качеството на живот на местното население.

Конкретно за Община Берковица са предвидени обособяване и обезпечаване на три туристически маршрута, водещи началото си от ТИЦ-Берковица – до Калето, до Хайдушките водопади и до връх Ком, на които ще бъдат разположени беседки, пейки с маси, пейки и кошчета, цветарници и каскадни цветарници, пергола с пейки, информационни табла, указателни знаци и табели, стойки за велосипеди; ще бъдат закупени за туристическия информационен център лаптоп, камера и дрон; ще бъдат организирани две пресконференции, изготвяне на портфолио с туристическите пътеки, туристически пътеводител и туристическа карта.