Албена колело
Снимка: Албена АДИзточник: ОА-Добрич

Областният управител участва в работна среща в Кълъраш за включване на област Добрич в европейската мрежа за велосипеден туризъм

На 30.03.2023 г., в Кълъраш, Румъния, се проведе заседание на работната група от България и Румъния, в която участва и областният управител на област Добрич Здравко Здравков за разработване на стратегически план на веломаршрут.

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 двете партниращи държави приеха прилагането на нов подход в стратегическото планиране и изпълнение на съвместните инвестиции в трансграничния регион, а именно подход и политика, ориентирана към местните нужди (подход „отдолу-нагоре“), която дава гъвкавост, има потенциал да стимулира развитието и растежа в региона и дава власт на местните общности да определят сами приоритетните за региона инвестиции. В допълнение, в рамките на програмата Интеррег VI-A Румъния – България 2021-2027 се предвижда и подкрепа за предефинирани проекти със стратегически характер за целия регион, които изпълняват национални стратегии и планове за действие в избрани сектори. Един от приоритетите е „Интегриран регион“, който подкрепя интегриран подход за икономическото развитие на региона, базирайки се на маршрута EuroVelo 6. Ще бъде предвидена и пряка подкрепа за местните малки и средни предприятия.

Целта на работната среща и следващите две такива, които предстоят, от които едната ще бъде в Областна администрация Добрич, е да бъде включена във маршрута и област Добрич, каза областният управител. Той допълни, че след окончателното очертаване на облика на маршрута, ще се даде възможност да се кандидатства с проекти за реализиране на дейности, което ще допринесе както за икономиката на региона, така и за неговото популяризиране като туристическа дестинация.