министерство на туризма
Източник и снимка: МТ

Ново звено в МТ улеснява бизнеса при кандидатстването по програмите на Плана за възстановяване

В Министерството на туризма стартира работата си звено, което ще се занимава с възможностите за кандидатстване на бизнеса от сектор туризъм по програмите на Плана за възстановяване и устойчивост.

За улеснение, повече яснота и достъпност е подготвена и брошура, която ще запознава хотелиерите и всички туристически предприятия с възможностите да участват по-активно в усвояването на европейските средства по този уникален механизъм за подкрепа.

С помощта на новото звено и информационни материали, бизнесът ще бъде подпомогнат да се интегрира в европейските програми и рамки, като правилно идентифицира възможностите за подкрепа по линия на ПВУ.

Целта е по-ясно и категорично да бъде изразена позицията на Министерството на туризма и да се постигне по-голяма видимост по тази важна тема.