National Board of Tourism

Нови указателни средства водят незрящите сред историята и археологията на Акве калиде

Акве калиде

По посетителските пасарелки в археологическата зона на открито в Туристически комплекс „Акве калиде“ (ТК-Акве калиде) са поставени специални пътеки и табели за незрящи хора. Пътеката от тактилни плочи точно насочва посетителя в определен маршрут, започващ от сградата на музей „Банята на Сюлейман Великолепни“ през пасарелките над откритата зона с разкопките до новата сграда на Експозиционния и демонстрационен център.

На специално обозначени точки от зоната хората могат да открият информационни табели. Те са изработени с релефни надписи и изображения, като информацията е поднесена на български и английски език, както и изписана на брайл. От табелите не само незрящите, но и всички посетители ще получат интересна информация за устройството на римските терми, за състава и лечебните свойства на минералната вода, за видовете римски градежи и използвани в древността строителни материали за структурите, които ги заобикалят. За един от най-ценните артефакти и най-ярък символ на комплекса – мраморната оброчна плочка на трите нимфи, разказва табела №5, където могат да се проследят и контурите на техните изображения с точно описание. Оригиналът е изложен в новопостроения музеен център Акве калиде, който ще бъде открит съвсем скоро.

Новите указателни пътеки и табели са осъществени от ОП „Туризъм“ на Община Бургас по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“.

Exit mobile version