министърът на туризма Николина Ангелкова министърът на туризма Николина Ангелкова
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: радио Фокус

Николина Ангелкова, министър на туризма: България заема изключително важно място не само в Европейския съюз, но и на световната карта като туристическа дестинация и като фактор в туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова в интервю за обзорното предаване Това е България на радио Фокус.

Водещ: Министерството на туризма стартира пилотно с визията за „Слънчев бряг“ за летния сезон. Защо точно този курортен комплекс и какво тествате чрез него?
Николина Ангелкова: Започнахме с идеен проект за визията на курорта „Слънчев бряг“ именно януари месец, защото знаете, че летният сезон само след няколко месеца предстои, а е много важно да бъдем предварително подготвени и да не чакаме последния момент. Знаете, че откакто е създадено Министерството на туризма през 2014 г., ние сме започнали разговори по темата за статута на националните курорти, направихме работна група. Предложенията й бяха визирани във втората част на проекта за изменение и допълнение на Закона за туризма, който предстои отново да обсъдим, предвид набора от теми, които следва да бъдат дискутирани допълнително. За да можем да не губим повече време, решихме да започнем с пилотен проект за идейна визия именно в „Слънчев бряг“, защото една част от територията на комплекса, „Слънчев бряг“ – изток, се стопанисва и управлява от „Слънчев бряг“ АД, което е дружество към Министерството на туризма. По този начин, без да е необходима законова промяна, ние можем да предложим един такъв пилотен проект с единна визия на курорта. Надявам се, че това значително ще промени визията на „Слънчев бряг“. Същевременно ще можем да видим как работи, и успоредно, като движим промените в Закона за туризма за статута на националните курорти, ще имаме и представа на какво вече да заложим като детайли в наредбата за тяхното функциониране, което ще подготвим при приемането на закона.

Водещ: Има ли определен брой павилиони, които ще бъдат поставени в курортния комплекс „Слънчев бряг“? Определени ли са местата им и на какъв принцип ще бъдат давани разрешителните за тях?
Николина Ангелкова: Има цялостна схема за поставянето на тези преместваеми обекти на територията на курорта. Ще бъдат отправени искания от страна на бъдещи наематели към дружеството, съответно вече всяко едно такова искане, ако отговаря и на градоустройствени параметри, т.е. Наредба 10 на действията на Община Созопол; като ако отговаря на изискванията на всички останали, свързани закони с това, съответно се изпраща след това искане от страна на дружеството до мен като министър, за да може да се одобри схемата за поставяне на преместваем обект. Идейният проект трябва изцяло да бъде такъв, какъвто представихме. Няма как да коментирам конкретна бройка на този етап. Зависи от това колко ще бъдат желаещите за наематели, но и не само. В момента колегите от „Слънчев бряг“ АД, на базата но този проект, който разработихме, правят вече необходимите сметки горе-долу колко преместваеми обекта могат да бъдат разположени. Но зависи и какви ще бъдат модулите. Те не могат да надвишават 15 квадрата, каквото е изискването на Наредба 10. Оттук нататък могат да бъдат 9 квадрата, 12, 15, могат да бъдат и 6. Зависи изцяло от това къде ще бъдат разположени. Като всичко е съобразено с на място направен обход, с фактическото местоположение на един бъдещ такъв преместваем обект, така че да бъдат изцяло съответстващи на закона, максимално визията да съответства и на заобикалящата среда. При всички положения, ако говорим за крайбрежната алея, там ще има по-стриктни мерки, така че морето все пак да се вижда. Да не сме отново на същия хал, на какъвто сме в годините назад.

Водещ: Казахте, че предстои да предложите проекта за промяна или за втора част от промените в Закона за туризма. Какво предвиждате в тази втора част?
Николина Ангелкова: Дълго обсъждана тема, вече може би година и половина с обществено обсъждане, по изключително важни теми, които изискват много задълбочен диалог и компромис. Като например обединението на бранша, къмпингуването, цялостното развитие на планинския туризъм, статута на националните курорти. Там сме сключили т.нар. сертификат, който ние ще издаваме за национална автентичност, когато се използват стоки, българско производство, и такива, произведени от наши родни занаятчии, така че максимално да насърчаваме и това. Включително там е включен и доброволният етикет за качество. Доста сериозни теми, които, както казах, изискват много голям компромис от всички заинтересовани страни. Затова толкова дълго време вече законопроектът стои за обществено обсъждане и предстои до края на януари месец да финализираме вече всички теми, които касаят и обединяването на бранша, за да можем да го качим отново за обществено обсъждане. Този път в рамките на един месец. Надявам се да няма желание допълнително за удължаване на срока. За да можем вече март месец да процедираме законопроекта към Министерски съвет и оттам към Народното събрание.

Водещ: Казахте, че предвиждате термина „национална автентичност“ с отличителен знак. Ще го давате ли например и на картини с пейзажи на български художници, които знаем, се продават в нашите курорти?
Николина Ангелкова: След като бъде приет законът, ще бъдат разписани и детайлни правила и методология за това как ще се дава този знак за национална автентичност. Ще бъде съставена и нарочна работна група и след това комисия, която да оценява кои от продуктите, родно производство, от произведенията на изкуството, които са от български художници, съответно занаяти, които са използвани в съответните туристически обекти, ще могат да се ползват с такъв отличителен знак. Ще има специална нарочна комисия, така както имаме такава, проверяваща категоризацията на съответния обект, или издаваща удостоверенията за регистриране на туроператори и агенти, по същия начин ще имаме и комисия, която ще издава удостоверения за национална автентичност.

Водещ: Госпожо министър, преди дни, на 17 януари 2018 г., открихте българския щанд на най – голямото туристическо изложение в Мадрид „Фитур“. Какъв интерес към него проявиха посетителите и професионалистите, защото форматът е предназначен основно за професионалисти и е вторият по значимост след ITB в Берлин?
Николина Ангелкова: Точно така. „Фитур“ все повече започва да се налага като едно от най-големите туристически изложения, което събира на едно място министри на туризма от цял свят, представители на бизнеса, на неправителствения сектор, браншови организации, които работят в тази сфера. Аз с радост мога да отбележа, че България става все по- популярна за пазар Испания и всяка година ние увеличаваме квадратурата на нашия щанд на „Фитур“ и все повече фирми искат да рекламират на този пазар. Само за 2017 г. имаме над 38 % ръст на испанските туристи, които са посетили България, повече от 75 хиляди испанци са посетили нашата страна. Но не само това. „Фитур“, като изключително голямо международно изложение, дава възможност ние индиректно да се представим и на всички други пазари, които са важни за нас и които съответно също се рекламират на там. Освен това имах възможност по време на изложението да проведа и редица срещи както с моя колега министъра на туризма госпожа Елена Кунтура, така с колегата министъра на туризма на Аржентина Густаво Сантос. Имаме изключително добри взаимоотношения и с двете страни, още повече че тази година Аржентина председателства Г-20 и имах честта да получа покана да присъствам като наблюдател, формат туризъм, в Аржентина. Това смятам, че е изключително важно, за да можем и в този ключов формат да представим идеите ни за развитието на туризма и перспективите пред България, а те не са никак малко. Фактът, че всяка година имаме устойчив ръст от около 7 %, за миналата година 17 % за 2016-а, за 2018- а също очакваме да имаме годишен ръст пак около този размер, всъщност показва устойчивост в нашите резултати, от една страна, и за това, че стъпките, които предприемаме, макар и малки, са в правилната посока. Защото не само ръстът на чуждестранните туристи е важен, а и това, че ние имаме значително по-широк ръст и в приходите от туризъм. И затова, че все повече от заетите лица са в сектор туризъм, около 362 хиляди за миналата година са били заетите в този сектор.

Водещ: Госпожо министър, срещнахте се и с краля на Испания Филипе VI, за какво разговаряхте?
Николина Ангелкова: Точна така. Имах честта да се срещна отново с краля на Испания Филипе VI. Изключително интелигентен човек, заинтересован от туризма, което мен много ме радва. Успяхме да обсъдим за кратко възможностите, които са свързани с устойчивото развитие на туризма. Само година преди това изпратихме Годината за устойчиво развитие на туризма от Световната организация по туризъм, която бе открита, пак в присъствието на краля. Запознах го с приоритетите на Българското председателство и с това какво и как ще развиваме туризма, и как ще насочваме дискусията през тези приоритети във време на нашите срещи, които имаме сега на 13 февруари – неформалната среща на високо ниво на министрите на туризма, заедно с министрите от Западните Балкани. Много е важно да коментираме туризма и икономическия растеж, сектора и сигурността, туризма и Европейския съюз-Китай. Открихме във Венеция Европейската година на Европейския съюз Китай 2018. Така че има много ключови теми, които успяхме да маркираме в рамките на 10-те минути разговор, които имахме, но които са важни за дългосрочното развитие и перспектива за устойчивост в сектора.

Водещ: На работната Ви среща с вашия гръцки колега Елена Контура какво обсъдихте, в какви сегменти на туризма могат да бъдат разработени съвместни българо-гръцки туристически продукти?
Николина Ангелкова: Основно целта и темата на разговори по време на срещата с г-жа Контура бе свързана с общите туристически продукти, които можем да предлагаме на пазар „Китай“. Гърция има изключителен фокус върху него. Откриха и директна авиолиния. И тъй като китайците се интересуват от това, когато бъдат в Европа, да посетят повече от една страна, за нас е много важно, когато бъдат в Гърция, другата страна, която да посетят, да е България. И затова с г-жа Конкура обсъдихме профила на китайския турист, за да може максимално да бъдем подготвени. Получихме покана да участваме съвместно на Изложението в Шанхай, което те подготвят. Така че основната тема на разговор бяха общите проекти за дългосрочни пазари, и в частност ще стартираме с такива за Китай.
Водещ: А ще бъде ли открита авиолиния скоро София-Пекин, подобно на тази, която открихме преди седмица с Азербайджан?
Николина Ангелкова: По време на срещата на премиера Бойко Борисов с премиера на Китай това беше една от ключовите теми. Знаете, че имаше такава среща „16+1“ в Будапеща, която се проведе през ноември месец. И вследствие на тези разговори между двамата премиери ние създадохме една работна група, която да обсъди максимално възможностите и как това би могло да се случи, и съответно в какви времеви рамки. Така че в момента работим по темата. Дай Боже, България ще бъде домакин на „16+1“ – отново на срещата на върха между правителствените ръководители и държавите-членки на Централна и Югоизточна Европа и Китай. И се надявам по време на тази среща да имаме вече по- конкретна информация, която можем да обявим.

Водещ: Г-жо министър, последен въпрос – какво място заема България в света и в Европейския съюз като туристически пазар?
Николина Ангелкова: България заема изключително важно място не само в Европейския съюз, но и на световната карта като туристическа дестинация и като фактор в туризма. Миналата година България беше на първо място, съгласно Евростат, по процент на ръст на реализираните нощувки в страната. Продължаваме да бъдем една от най-разпознаваемите дестинации за различните пазари, особено за нашите целеви такива. Това, върху което имаме още да работим, е по отношение на популяризирането на страната в перспективните пазари, по отношение на Китай, Япония, Южна Корея, Близкия Изток, също така САЩ – оттам имаме доста голям ръст на туристите, но недостатъчен. И затова усилията на министерството в дългосрочен план са насочени и към по-сериозна реклама по отношение на перспективните пазари. Разбира се, основните ни усилия продължават да бъдат върху нашите целеви пазари, тези, откъдето имаме най-голям брой чуждестранни туристи, основно Европейския съюз. От там повече от 62% от туристите общо пристигат от Европейския съюз у нас. Нашите съседи – всичките ни съседи са в Топ 10 целеви пазари на България. Така че със сигурност страната ни заема ключово място в сектора, но имаме още изключително много работа, за да можем да постигнем целите, които сме си начертали.