лого НТБ с IHRA & UNWTO
Източник и снимка: НБТ

НБТ взе участие на XVI-то Редовно заседание на Националния икономически съвет към МС като представител БТПП

Сдружение Национален борд по туризъм (НБТ), представлявано от д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ, и д-р Мартин Захариев, зам.-председател на НБТ, взе участие като представител на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в XVI-то Редовно заседание на Националния икономически съвет към МС, което се проведе в Министерството на икономиката на 2 април 2019 г.

На заседанието беше представен на дневен ред за обсъждане ЗИД на Закона на българското гражданство и инвестиционната имиграционна програма, която да позволи на граждани от трети страни да придобият разрешение за пребиваване и/или гражданство в България чрез инвестиции в съответствие с приетата нормативна рамка.