Хамадан, Иран 40-та пленарна сесия на асоциираните членове на СОТ
Снимка: СОТИзточник: НБТ, СОТ

НБТ взе участие 40-тата пленарна сесия на асоциираните членове на Световната организация по туризъм към ООН

Националният борд по туризъм (НТБ) взе участие 40-тата пленарна сесия на асоциираните членове на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ), която се проведе от 12 до 14 ноември 2018 г. в Хамадан, Иран. Основата тема на сесията беше стимулирането на културния туризъм чрез технологии и иновации.

Семинарът разгледа ролята на иновациите и технологиите в подобряването на културния туризъм в теми като „Как потенциалът на културния туризъм може да бъде задействан чрез иновациите и технология“, „Иновациите: Устойчиво развитие в културния туризъм“ и „Технология и културен туризъм: Насърчаване на глобалната конкурентоспособност“.

Иновациите и технологичният прогрес допринасят за развитието на културния туризъм чрез генериране на нови възможности и предизвикателства в сектора. Технологиите и иновациите, включително информационните и комуникационните технологии, служат като служат като възможности за устойчиво развитие на културния туризъм, като подобряване на управлението, повишаване на конкурентоспособността и рентабилността, повишаване на качеството на преживяванията на туристите и
благосъстоянието на местните жители, както и запазването на нематериалните и материално културни ресурси, се посочи по време на сесията.

НБТ е единствената българска организация от сектор Туризъм, която е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН от м. юли 2018 г.

Световната организация по туризъм е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водещата международна организация в областта на туризма. Създадена през 1975 г. с централа в Мадрид, Испания, в СОТ членуват правителствата на 157 държави, 6 територии и над 500 асоциирани членове от туристическия бизнес.