NTB UNWTO logo
Източник и снимка: НБТ

НБТ участва в серия от уебинари на тема COVID-19: РЕСТАРТ В ТУРИЗМА

Националният борд по туризъм (НБТ) участва в организирания от Международното висше бизнес училище Уебинар – COVID-19: РЕСТАРТ В ТУРИЗМА, който се провее онлаин на 8 май 2020 г, с участието на панелистите доц. д-р инж. Румен Драганов, д-р Полина Карастоянова, Сийка Кацарова, председател на БСБСПА, Вени Петрова от БХРА гр. Стара Загора, Бисер Ялъмов, консултант, екс председател на Държавната агенция по туризъм, Константин Занков, възпитаник на МВБУ и управител на Травъл Майнд, Вихра Огнянова, управител на Ваканция и СПА ЕКСПО и доц.д-р Стела Балтова, ръководител на проекта MyU от МВБУ.

В серия от четири уебинара, се предоставя най-актуалната информация и практически насоки за Неотложни политики в туризма в условията на COVID 19, Мерки в туризма за подпомагане на малките и средни предприятия, Как да защитим заетостта в условията на COVID 19 и Новото НОРМАЛНО в туризма.

Уебинарът е с подкрепата на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Български съюз по балнеология и СПА туризъм, Български туристически съюз (БТС), Българска туристическа камара (БТК), Институт за анализи и прогнози в туризма към УНИБИД, Национален борд по туризъм, БХРА Стара Загора, TravelMind.

Най-спешните мерки за туризма са да бъдат предприети неотложните действия по създаването на политики за приемане на туристи в условията на коронавирус в течение на повече от 6 месеца.

Туризмът е най-уязвимия сектор в условия на криза. Всички сме убедени, обаче,че не бива да казваме „стоп“, а да дадем нов летящ старт на туризма в България. Как да продължим с успешните практики и да създадем нови, устойчиво работещи бизнес модели, как да съхраним най-ценния си капитал – служители и лоялни потребители – това бяха темите на първия уебинар Нeoтложни политики на туризма в контекста на COVID-19.

През 2020-та не се очаква да бъдат открити и едновременно с това успешно приложени ваксини за ограничаване броя на вирусите от мутацията COVID-19. Това означава, че всяко туристическо предприятие трябва да изработи собствен кризисен план за работа – т.е. за хотелите е необходимо да изработят и публикуват свои „хотелски политики“ включващи цялата пътна карта на туриста на територията на обекта, местата за настаняване, хранене и развлечения.

Политиките включват редът за допуск (сертификат или здравен паспорт) и маршрутът (филтър-разделени пътеки, асанцьор-стая, реда в заведенията за хранене, т.н.).

Документът „хотелска политика“ ще бъде необходим за съда, след края на престоя на туристите, когато измамници ще предявят искове към местата за натаняване, хранене и развлечения за различни ситуации с произход COVID-19.

Всеки обект трябва да има своите правила за организация и защита на здравето на персонала, предварителни здравни сертификати, ежедневни доклади и т.н. Чистотата се превърна в един от най-важните фактори в туристическия бизнес и основа на неговото бързо възстановяване.

Много от големите хотелски вериги по света изработиха свои вътрешни стандарти, процедури, а други създадоха съвет по чистота и безопасност, в който влизат всички вътрешни експерти. Всеки обект трябва да спазва правилата валидни на национално ниво, включваши основните регулации на Световната здравна организация и препоръките на Европейския съюз. В най-общи линии те са: спазване на социална дистанция, миене на ръцете, избягване на докосвания на лицето и издаване на здравен паспорт или сертификат.

На уебинара беше обсъдена и Харта на българския туризъм. Хартата на туризма съдържа декларираното желание на туристическия бизнес в България да отговори на очакванията на клиентите към услугите, нашите ангажименти и задължения, за осигуряване на пресни плодове, зеленчуци, местни и млечни произведения, вина, пиво, напитки, козметика за СПА процедури, произведена от български производители в местата за настаняване, хранене и развлечения.

Основните принципи заложени в хартата са: повишаване качеството и ефективността на предоставяните туристически услуги; обслужване с особено внимание на всички доставчици и производители любезно и с уважение; обслужване на всички клиенти без прояви на дискриминация; осигуряване на пълна прозрачност и отчетност; предоставяне на възможност за изказване на мнения и препоръки.

Българската туристическа индустрия, подкрепяща Хартата на туризма, при осъществяване на своите договорни задължения с туристите се ръководи от следните ценности: Професионализъм, Лоялност, Равнопоставеност, Качество, Работа в екип, Справедливост и Иновативност.