лого НТБ с IHRA & UNWTO
Източник и снимка: НБТ

НБТ с писмо до премиера Борисов относно влизането в действие на Наредба Н-18

На 24 януари 2020 г. НБТ написа писмо до министър-председателя на Република България Бойко Борисов с копия до финансовия министър Горанов и изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова относно възникването на сериозни проблеми в работата на туристическия сектор при въвеждане в действие от 1 февруари 2020 г. на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите.

Пълният текст на писмото гласи:

„Уважаеми г-н Премиер,

Обръщаме се към Вас с молба да бъде преразгледано решението на Министерство на финансите относно въвеждане на Наредба 18 от 1 февруари 2020 г. и отлагането на срока на въвеждането до 30.09.2020 г., с оглед прецезиране на текстовете в нея. Убедени сме, че така предложените текстове в Наредба 18 ще доведат до сериозен хаос и затруднение в работата на туристическия бранш. Ние подкрепяме усилията на Министерство на финансите за въвеждане на по-добра регулация, но считаме, че така предложените текстове в Наредбата не са съобразени със спецификата на туристическия бранш.

Направените от наша страна задълбочени проучвания показаха, че в рамките на Европейския съюз подобни на Наредба Н-18 регулационни системи работят успешно в Словакия, Норвегия и Хърватска. И в трите посочени държави усилията на институциите за защита интересите на фиска не са свързани с промяна на бизнес модела на индустрията, а напротив – адаптирани са към него.

Пример за критични въпроси:

Задължаване на бизнеса да вложи огромен финансов, времеви и човешки ресурс за подмяна или преработка на вече закупени международни софтуери в изключително кратки срокове.

Туристическият бранш се сблъсква с масов отказ от страна на глобалните софтуерни компании за модифициране спрямо изискванията на наредбата, поради нерентабилност и липса на интерес за съществени промени в световни практики, съобразно изискванията на малък пазар като България. Това води след себе си нужда от закупуване на български софтуерни решения, множество от които с ниска производителност, стари технологии и неприемливи за международните партньори в туристическия бизнес. В средносрочен план това ще доведе да намаляване на конкурентноспособността на България.

Влошаване на предоставената туристическа услуга, поради принудителна промяна на бизнес процесите към неприемлива за международните клиенти формализация.

Ограничаване на продажбите през дигитални канали и платформи, поради третирането на резервацията /заявка/ като момент на откриване на продажба и обвързване на потвърждението ѝ с издаване уникален номер на продажба.

Забрана за издаване на служебен бон като междинна сметка съгласно чл. 26 (6) и липсата на работещо решение за начисляване на допълнителни услуги в хотелските комплекси.

Деклариране на всички резервационни системи, с които хотелите работят – спецификата на бранша прави изпълнението на това условие практически невъзможно.

Премахване на възможността за обучение на персонал през използваните от бизнеса софтуери.

Липсата на ясно разграничаване на отговорностите при използване на софтуер за продажби между ползвател, софтуерна компания и одобряваща страна /НАП/.

За нас, като национално представена браншова организация в България, е важно туристическият сектор да работи напълно легално и да бъде коректен партньор на държавните органи. Важно е да имаме възможност да работим без излишна административна тежест и при условия, които биха направили България конкурентна на световния туристически пазар.

Апелираме съвместно да направим конструктивни подобрения по Наредбата, така че тя да даде строги рамки за работа на сектора по отношение защитата на фиска, като същевременно не променя модела му на работа в специфичните за бизнеса операции.“

Писмото е подписано от председателя на УС на НБТ Красимир Гергов и изпълнителния директор на НБТ д-р Полина Карастоянова.