плаж Дюни плаж Дюни
Снимка: Дюни АДИзточник: НБТ

НБТ предлага законодателни промени на процедурата за отдаване на концесии на морските плажове

Националният борд по туризъм (НБТ) предлага промени в Закона за концесиите, касаещи процедурата за отдаване на концесии на морските плажове. В становището уточняваме, че като най-голямата работодателска организация в сектора, изразяват силно безпокойство от правния вакуум, който е създаден по отношение на механизмите за концесиониране на морски плажове.

Причината е, че от 1 януари 2019 г. процедурата за концесиониране на морските плажове се осъществява вече по Закона за концесиите, но липсва поднормативен акт който да урежда детайлите, след като ВАС спря незаконосъобразната Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите. Отсъствието на Наредбата блокира законосъобразното провеждане на процедура за избор и осъществяването на контрол на концесионните договори.

Заседанието на административното дело във Върховния административен съд за разглеждане по същество на законосъобразността на Наредбата е насрочено за месец юни 2019 г., а финалът на самото административно дело ще е много след тази дата, което според тях е изключително късно за идващия летен сезон 2019 г.

Трябва да отбележим и факта, че в Директива 2014/23 на Европейския парламент, която е в основата на Закона за концесиите, е посочено, че „настоящата директива не се прилага за концесии за услуги и права върху недвижима собственост, срещу задължение да се извършват задължителни дейности и концесионно плащане, каквото на практика е концесионирането на морски плаж“, отбелязват още от борда.

От гореизложеното става ясно, че се блокира работата по концесионните процедури за повече от половин година и на практика предрешава невъзможността да се обезпечи нормалното протичане на летния сезон на 2019 г., а и във времето много след това. Съществува реална опасност от отлив на туристи, тъй като големите туроператори планират дейността си през лятото месеци по-рано, изисквайки сключен договор със стопанина на плажа, за да резервират пакети за многобройните си клиенти.

В тази връзка членовете на НБТ призовават в спешен порядък народните представители да създадат възможност процедурите по концесиониране на морските плажове да се провежда по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

По този ред успешно се отдават концесии от 2006 г. Считаме за неоснователно административното утежняване на процедурата за концесиониране на морските плажове, при наличие на такъв голям брой неохраняеми плажове. Процедурите следва да улесняват бизнеса, така че да бъде стимулиран да кандидатства за морски плажове, а не да бъде спъван с тежки административни процедури.

Като отговорни инвеститори и данъкоплатци в сектора бихме искали да отбележим, че подобни сътресения може да се отразят изключително негативно на българския туризъм, който в последните три години се развива с устойчив ръст и положителна динамика над средните показатели за страните от ЕС.

Туризмът е структуроопределящ отрасъл за икономиката на България с около 12% дял в БВП заедно със свързаните с него дейности. Около 70% пък е делът на летния туризъм в сектора. Става дума за 335 000 души, които работят в туризма и свързаните с него икономически дейности, и за техните семейства.

НБТ е конструктивен партньор и взаимодейства с Министерството на туризма и всички държавни институции по въпроси, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в Република България.

Отвореното писмо на НБТ е разпространено от агенциите БТА и Фокус, в-к Труд, в-к Стандарт и др. медии.