лого НТБ с IHRA & UNWTO : НБТ

НБТ предлага спешни мерки в подкрепа на туризма

Националният борд по туризъм (НБТ) настоява за четири спешни мерки в писмо относно провеждане на работна среща с членовете на УС на Националния Борд по Туризъм, във връзка с необходимостта от подкрепа на правителството за преодоляване на последствията върху българския туристически сектор в резултат на фалита на туроператорската компания „Томас Кук“, Великобритания и Европа и представяне на предложения от страна на бизнеса, които да предотвратят негативни процеси за българската икономика и да гарантират устойчивото развитие на туризма през следващите години, адресирано до министър-председателя на Република България Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и министъра на тулизма Николина Ангелкова.

Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми Министър Горанов,
Уважаема Министър Ангелкова,

Позволете ни от името на членовете на УС и КС на Националния Борд по Туризъм, да се обърнем към Вас с молба за провеждане на работна среща във връзка с необходимостта от подкрепа на правителството за преодоляване на последствията и негативното отражение върху българския туристически сектор в резултат на фалита на туроператорската компания „Томас Кук“, Великобритания и Европа и представяне на предложения от страна на бизнеса, които да гарантират устойчивото развитие на туризма през следващите години.

След съгласуване с основните български хотелиери и туроператори, които са сред сериозните инвеститори и в други икономически сектори, имаме готовност да представим на Вашето внимание за обсъждане група от възможни мерки, а именно:

  • Възможност за финансови облекчения във връзка с обстоятелството, че при издадените фактури от хотелиерите се дължи ДДС в рамките на месеца и корпоративен данък върху суми, които няма да бъдат изплатени по независещи от тях причини;
  • Възможност за рефинансиране чрез Българската Банка за Развитие на кредитите към частни банки, които част от собствениците няма да могат да обслужат, а това би довело до възможни фалити;
  • Увеличаване на сумата за национална реклама до минимум 15 млн. евро годишно за всяка от следващите две години;
  • Увеличаване на сумата за реклама чрез туроператорите за организирани пакетни пътувания, срещу ангажимент за допълнителни чартърни полети до минимум 20 млн. евро годишно за всяка от следващите две години.

В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към писмото е представен кратък анализ на пазарната ситуация.

Националният Борд по Туризъм е най-голямата инвеститорска организация в сектор Туризъм и взаимодейства като конструктивен партньор с Министерството на туризма. Оценяваме като навременни и ефективни действията и ангажиментите на Министър Николина Ангелкова, които бяха предприети във възникналата кризисна ситуация.

Прилагаме на Вашето внимание списък с членовете на Управителния съвет на Националния Борд по Туризъм и оставаме в очакване на Вашия отговор!

С уважение,

Красимир Гергов, Председател на УС на НБТ
Проф. Стоян Денчев, Председател на КС на НБТ
Д-р Мартин Захариев, Зам.-председател на УС на НБТ
Д-р Полина Карастоянова, Изп. Директор на НБТ