National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 282 / 21 АПРИЛ 2023

НБТ UNWTO

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 14 – 21 април 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 282 / 21 АПРИЛ 2023 г.

Exit mobile version