National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 279 / 31 МАРТ 2023

НБТ UNWTO

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 25 – 31 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 279 / 31 МАРТ 2023 г.

Exit mobile version