National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 277 / 17 МАРТ 2023

НБТ UNWTO

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 11 – 17 март 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 277 / 17 МАРТ 2023 г.

Exit mobile version