National Board of Tourism

НБТ ОБЗОРЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН бр. 270 / 27 ЯНУАРИ 2023

НБТ UNWTO

Обзорен информационен бюлетин на Националния борд по туризъм за периода 21 – 27 януари 2023 г., който обединява информация за инициативи и дейността на дружеството и неговите членове, както и избрани национални и международни новини, свързани с отрасъл Туризъм: БРОЙ 270 / 27 ЯНУАРИ 2023 г.

Exit mobile version